Bibliografija

 

željko burcar
Dr. sc. Željko Burcar

Rođen sam u Zagrebu, 1961. godine. Osnovnu i srednju školu završio sam u Zagrebu.

Otac sam četvero djece.

 

RADOVI

A1

 • ZBORNIK SA ZNANSTVENOG SKUPA (Točka 3c Pravilnika): 1.)Burcar, Željko. Poštivanje različitosti i individualni pristup u modelu uspjeha za sve subjekte odgojno-obrazovnog sustava // Odgoj obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva / Vrgoč, Hrvoje (ur.).  Zagreb : HPKZ, 2003. Str. 501-506).
 • POGLAVLJE U KNJIZI (Točka 3b Pravilnika)::2.) Burcar Željko. Kako razvijati kreativnost // Izbor tema za satove razrednih odjela / Bilić Vesna (ur.). Zagreb : Naklada Ljevak, 2005. Str. 115-120
 • 3.) Staničić, Stjepan; Burcar, Željko; Hek, Antun; Patajac, Josip; Podravec, Dražen; Rehak, Antun, Toni; Rigatti, Zdenka. Upravljanje i rukovođenje u odgojno-obrazovnom sustavu. // Koncepcija promjena odgojno obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj / Strugar Vladimir (ur.). Zagreb : Ministrarstvo prosvjete i športa, 2002. Str. 143-155.
 • DODATNI a1 RADOVI: 4.) Burcar Željko. Teorijski model projektnog pristupa obrazovnom dizajnu. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 147 (2006) , 3; 346-351 (pregledni rad,  u bazi podataka, Točka 2b Pravilnika);
 • 5.) Vincent, J. Batarelo; Burcar Željko. Leadership for Community. // Doctrine & Life. 57 (2007) , 2; 36-49 (pregledni rad, međunarodno uredništvo i strani recenzenti, u bazi, Točka 2a Pravilnika)
 • Burcar Željko. Education as a strategic goal in the Croatian non-profit sector after communism and the war. // European Journal of Mental Health. 3 (2008) , 2; 243-251 (znanstveni članak, Točka 2a Pravilnika).


A2

 

 • Burcar, Željko. Definiranje hipotetičkog modela procesa istraživanja opterećenosti učenika // (Pre)opterećenost učenika / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : HPKZ, 2001. Str. 80-83.
 • Burcar, Željko; Bjelica Jadranka. Analiza stavova i želja učitelja o stručnom usavršavanju s ciljem unapređenja kvalitete ukupnog rada učitelja u nastavnom procesu // (Pre)opterećenost učenika / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : HPKZ, 2001. Str. 45-50.
 • Burcar, Željko. Evaluacija školskog uspjeha-uspjeha škole // Praćenje i ocjenjivanje školskog uspjeha / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : HPKZ, 2002. Str. 124-128.
 • Burcar, Željko. Upravljanje razvitkom! // Unaprjeđujemo kvalitetu odgoja i obrazovanja / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : HPKZ, 2004.
 • Željko Burcar. Utjecaj nekih elemenata sustava i nekih procesa na kvalitetu osnovne škole. // Andragoški glasnik. 18 (2007) , 1; 23-30 (članak, znanstveni)
 • Burcar Željko. Stavovi visokoobrazovanih kadrova o stručnom usavršavanju. // Androgoški glasnik. 16 (2006) , 1; 41-46 (članak, znanstveni).
 • Željko Burcar. Stručno usavršavanje učitelja u funkciji podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. // Bjelovarski učitelj. X (2005) , 1-2; 14-25 (prethodno priopćenje).

 

 

AUTORSKE KNJIGE
 • Burcar Željko. Od izvrsnog učitelja do izvrsnog ravnatelja. Zagreb : Osobna naklada, 2007 (priručnik).
 • Burcar Željko. Umjetnost izvrsnosti!. Zagreb : Libar d.o.o., 2006 (priručnik).
 • Burcar Željko. Virtuozi uspješnih međuzvjezdanih tvrtki!. Zagreb : Osobna naklada, 2005 (priručnik).
 • Burcar Željko. Smisleno vođenje promjena. Zagreb : osobna naklada, 2001 (priručnik).
 • Burcar Željko. Kineziološka analiza tenisa, radna skripta za predmet Kineziološka analiza

  tenisa. Fakultet za fizičku kulturu Zagreb, 2001 (radna skripta).

 • Burcar Željko. Mogu li se dodati boje? Rukovođenje i upravljanje u osnovnoj školi. Zagreb : FoMa, 2000 (priručnik).
 • Burcar Željko. Uvod u metodiku poduke i treninga tenisa. Zagreb : BUR-CAR, 1999 (priručnik).
 • Burcar, Željko. Tenis trening. Zagreb : BUR-CAR d.o.o., 1994 (priručnik).

 


POGLAVLJA U KNJIZI
 • Burcar Željko. Kontrola projekta - monitoring! // Menadžment u neprofitnim organizacijama // Unapređivanje skrbi za osobe s mentalnom retardacijom : matra projekt 1991.-2002. : sinopsis predavanja i vježbi / Došen, Anton ; Igrić, Ljiljana (ur.). Zagreb : ERF, 2002. Str. 43-46.

 


ZBORNIK SA ZNANSTVENOG SKUPA
 • Burcar Željko.  Individualizacija uvježbavanja rukometnih tehnika korištenjem igre graničara u osnovnoj školi // INDIVIDUALIZACIJA RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE / Findak Vladimir (ur.). Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2010. Str. 308-311.

 • Burcar Željko. Projektni pristup u modeliranju igre i razvoju igre tenisača // Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Neljak Boris (ur.). Zelina : Hrvatski kineziološki savez, 2009. Str. 377-381.

 • Burcar, Željko; Neljak, Boris; Zmajić, Hrvoje. Interpersonalna komunikacija u funkciji motivacije tenisača // Dopunski sadržaji sportske pripreme / Milanović, Dragan (ur.). Zagreb : Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 264-268.

 


ZBORNICI
 • Burcar, Željko. Je li HNOS riješio probleme vrjednovanja i ocjenjivanja učenika? // Inovacije učinkovitijem odgojno-obrazovnom radu / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : HPKZ, 2007. Str. 91-100.

 • Burcar, Željko. Ocjenjivanje učenika – jedan pristup ili kako izgraditi uspješnog pojedinca? // Dijete / učenik u procesu odgoja i obrazovanja / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : HPKZ, 2006. Str. 182-186.
 • Burcar, Željko. Što roditelji očekuju od škole kada ih se pozove na suradnju // Učenici, učitelji i roditelji zajedno na putu uspješnog odgoja i obrazovanja / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : HPKZ, 2005. Str. 118-122.
 • Burcar, Željko. Suportivno vođenje igrača u treningu tenisa // Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije / Delija, Krešimir (ur.). Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2003. Str. 201-206

 


OSTALI RADOVI U DRUGIM ČASOPISIMA
 • Burcar, Željko. Upotreba ICT-a u evaluacijskoj komunikaciji roditelja i učitelja / nastavnika. // Korisnik u fokusu ; Carnet User Conference. 1 (2007) ; T2P-P2T (članak, pregledni).

 • Sažeci u zbornicima znastveno stručnih skupova

  Burcar, Željko. The Theoretical Role of the Princ ipal and its Realization in the Croatian Educational System // Multi-dimensional Aspects of Leadership for Learning / Justina Ercelj (ur.). Bled : ATEE, 2011. 14-15 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 


DISERTACIJE
 • Burcar Željko. Uloga ravnatelja i njezino ostvarivanje u hrvatskom školstvu / doktorska disertacija. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 10.12. 2010, 328 str. Voditelj: Staničić Stjepan.

 


MAGISTARSKI RADOVI
 • Burcar Željko. Razlike između igre na zemlji vrhunskih svjetskih tenisača i vrhunskih tenisača Hrvatske / magistarski rad. Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu, 23.11. 1999, 100 str. Voditelj: Viskić-Štalec Nataša.

 


DIPLOMSKI RADOVI
 • Burcar, Željko. Utjecaj agresivnosti i anksioznosti na uspješnost pionira u natjecanju u alpskom skijanju / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu, 28.10. 1985, 28 str. Voditelj: Horga, Smiljka.
Dobrodošli na sport-edu.org

Nakon višegodišnjeg publiciranja radova u papirnatim časopisima sazrjelo je vrijeme za elektronički oblik. Naša je MISIJA  učiniti Vam dostupnima znanstvene i stručne radove koji Vam mogu pomoći u pisanju seminarskih, diplomskih i ostalih stručnih i znanstvenih radova, a za njihovo čitanje u knjižnicama ste trošili dosta vremena.

Naša je VIZIJA izgraditi jednostavan način pristupu člancima iz područja sporta i obrazovanja.


Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte ušli na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe ovih stranica i neće biti dostupne za bilo koju drugu svrhu ili bilo kojoj drugoj osobi.

Sadržaji ove stranice zaštićene su autorskim pravima autora i/ili nakladnika koji je rad publicirao i ustupio.

Članci su na engleskom jeziku osim ako na članku nije označeno da je na hrvatskom jeziku.


Izgubili ste lozinku?

Ispunite donji obrazac za obnovu korisničkih podataka.Sva prava pridržana: Željko Burcar © 2011 / Stranica napravljena od : zvagudesign.net Početna stranica O autoru Bibliografija Kontakt